Cherubi

Co je Cherubim:

Cherub je anděl považovaný za posla Boha a symbol božské spravedlnosti. Podle andělského řádu tvoří cherubové první hierarchii, klasifikovanou těsně pod serafínem.

Cherubíny jsou zmíněny v několika biblických pasážích. V jedné z božských vizí, které hlásal prorok Ezechiel, je popis cherubínů uveden v první kapitole jeho knihy:

"A z prostřed prostředníka přišla podoba čtyř živých tvorů." To bylo jeho zjevení: měli podobu člověka; každý měl čtyři tváře a každý z nich čtyři křídla. Nohy měl rovné; a chodidla jeho chodidel jako chodidlo lýtkové nohy; a zářil jako leštěná mosaz. A měli ruce muže pod křídly jeho, na všech čtyřech stranách; A všickni čtyři měli tváře své a křídla jejich; neobrátili se, když šli; každý šel před ním; a tvář jejich tváří byla jako tvář člověka.

Populární cherubín je určen malbou nebo sochou anděla, který má tělo dítěte.