Gnosiologie

Co je to gnosiologie:

Gnosiology (nebo gnosisology) je část filozofie, která studuje lidské znalosti . To je tvořeno z řeckého termínu “ gnosis ” který znamená “znalosti” a “ loga ” který znamená “doktrína, teorie”.

Lze ji chápat jako obecnou teorii znalostí, ve které se odráží ve shodě myšlenky mezi subjektem a předmětem. V této souvislosti je objektem něco mimo ducha, myšlenka, fenomén, koncept atd., Ale subjektem je vědomě vnímán.

Cílem gnosiologie je zamyslet se nad vznikem, podstatou a mezemi poznání, kognitivním aktem.

Epistemologie je také teorie poznání, ale odlišuje se od gnosiologie, protože je spojena s vědeckými poznatky (epistémou), tj. Vědeckým výzkumem a všemi souvisejícími principy, zákony a hypotézami.