Kalendářní rok

Co je kalendářní rok:

Kalendářní rok je dvanáctiměsíční období, které odpovídá 365 dnům roku, počítáno od 1. ledna do 31. prosince.

Brazilský kalendářní rok byl definován zákonem č. 810 ze dne 6. září 1949, který prezident republiky Eurico Gaspar Dutra schválil.

"Kalendářní rok" se mění každé čtyři roky, a to ještě jeden den v měsíci únoru, který je nyní 29 dní, s cílem udržet roční kalendář upravený pohybem zemského překladu. kalendářního roku na 366 dní a nazývá se přestupným rokem.

V Brazílii odpovídá „kalendářní rok“ období účetního období, tj. Při provádění finančních operací na přípravu rozpočtů a plateb veřejných subjektů.

Obchodní rok

V účetnictví a finanční matematice, s cílem zjednodušit výpočty s daty, každý měsíc roku se počítá s 30 dny, a rok je dohodnut, že 360 ​​dnů, které se nazývají obchodní rok.