Ďáblův advokát

Co je ďábelský advokát:

Advokát ďábla (v latině advocatus diaboli ) je výraz původně použitý katolickou církví určovat právníka jehož mise měla představovat překážku pro přijetí kandidáta k svatému nebo svatý. Jeho úkolem bylo zjistit všechny skutečnosti předložené ve prospěch kandidáta, hledající nedostatky v důkazech zázraků kandidáta na světce. V těchto procesech kanonizace a blahořečení existoval také propagátor víry, který měl na starosti argumentaci ve prospěch kandidáta.

Popularita, termín přišel se odkazovat na jednotlivce, který představuje mnoho námitek k určité tezi, vytvářet obtíže pro obranu. Někdy obhájce ďábla obhajuje protiargument pro většinu pouze proto, aby ověřil kvalitu argumentu.

V obrazném smyslu je ďáblův obhájce prezentován jako jednotlivec bránící klienta nebo příčina, která morálně neexistuje obrana.

V americkém filmu "Právník ďábla", vydaném v roce 1997, je doslovný význam tohoto výrazu používán prostřednictvím příběhu mladého právníka, který zastupuje u soudu samotného ďábla (převlečený za úspěšného právníka).