MMS

Co jsou MMS:

MMS je zkratka služby multimediálních zpráv, anglický termín, který znamená službu multimediálních zpráv . Jedná se o technologii, která umožňuje přenos textu, obrazu, zvuku a videa mezi mobilními telefony nebo mezi mobilními a e-maily.

MMS se vyvinula ze služby krátkých textových zpráv (SMS), která, jak již název napovídá, umožňuje přenos pouze 160 znaků textu. Chcete-li pouľívat sluľbu multimediálních zpráv, musíte mít kompatibilní přístroj, tj. Podporující sluľbu MMS. Mobilní operátoři obvykle poskytují seznam kompatibilních zařízení.

Je-li MMS odeslána na nepodporovaný mobilní telefon, odešle operátor SMS zprávu informující klienta o možnosti zobrazení zprávy přijaté prostřednictvím webové stránky.