Zranitelné

Co je zranitelné:

Zranitelné je něco nebo někdo, kdo je náchylný k zranění, urážce nebo se dotkl . Zranitelný znamená osobu, která je křehká a neschopná nějakého činu. Termín je obvykle přisuzován ženám, dětem a starším lidem, kteří jsou křehčí vůči jiným skupinám ve společnosti.

Ve společnosti je zranitelným jedincem ten, kdo má jiné sociální, kulturní, politické, etnické, ekonomické, vzdělávací a zdravotní podmínky od jiných lidí, což má za následek nerovnou situaci. Skutečnost, že existují jednotlivci ve zranitelné situaci, způsobuje nerovnost ve společnosti.

Zranitelný je termín, který je také přítomen v brazilském trestním právu souvisejícím se znásilněním . Zranitelné znásilnění je zločin, který je obsažen v trestním zákoníku a označuje druh násilí zranitelnému jednotlivci, například dětem a starším lidem.