Akvizice

Co je akvizice:

Akvizice je úkonem převzetí něčeho, ať je to zboží, produkt, služba nebo poznání. Akvizice je to, co bylo získáno, a tato akvizice mohla být uskutečněna různými způsoby, prostřednictvím nákupu, směny, darování atd.

Kupní síla nebo kupní síla je schopnost osoby nebo sociální skupiny mít finanční podmínky k získání zboží, zboží nebo služeb.

Učinit akvizici znamená získat něco, získat majetek, stát se vlastníkem zboží.

V psychologii je akvizice schopnost živých bytostí získat znalosti. U dětí je osvojování jazyka procesem vývoje řeči.

V oblasti výpočetní techniky je sběr dat metodou sběru externích informací, které budou zpracovávány prostřednictvím počítače. Sběr dat zahrnuje použití vhodných zařízení a senzorů, které transformují signály vysílané do elektronických signálů, které budou monitorovány, analyzovány a ukládány do databáze.