Ozbrojený boj

Co je ozbrojený boj:

Ozbrojený nebo partyzánský boj je soubor organizovaných akcí, vedených militanty s levicovou politickou orientací, jejichž politickým významem je získat nezávislost lidu svržením represivní vlády.

V Brazílii byl ozbrojený boj proti vojenské diktatuře, která v zemi v letech 1964 až 1985 převažovala, tvořen partyzány ovlivněnými socialisty jako Fidel Castro, který na Kubě dokázal vytvořit silné odporové skupiny a chopit se moci.

Strategie ozbrojeného boje jsou rozmanité, vystupují z městského partyzána a venkovského partyzána. Příklad městského partyzána vedl Carlos Marighella, mentor organizace organizace ALN (National Liberation Action), a zapojil se do partyzánských útoků na vládu (útoky, útoky, únosy atd.), Aby potlačil lidi a v důsledku toho, reakce na vládu.

Araguaia partyzán začal ve venkovských oblastech a byl organizován PCdoB (komunistická strana Brazílie). Jeho cílem bylo vyvolat socialistickou revoluci, svrhnout vojenský režim a zavést komunistickou vládu.