Stand By

Co je Stand By:

Stand by nebo stand-by pohotovostním režimu nebo popisuje čekání .

Je to výraz anglického jazyka, který je tvořen slovním podstavcem, což znamená zastavení, pauza a odpočinek, plus slovo, které znamená blízko, vedle, skrze . Takže výraz "stand by" znamená být přítomen, být na straně, být v pohotovostním režimu, být v držení .

Pohotovostní režim je také funkcí elektronických zařízení, která umožňují dočasně vypnout zařízení, ale udržet napájení, takže jsou připraveni vrátit se do práce stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

Funkce stand-by je přítomna v několika elektronických zařízeních včetně: televizorů, počítačů, mikrovlnné trouby, DVD, videoher, mobilních telefonů atd.

Proces stand-by navzdory vypnutí elektronického zařízení po určitou dobu je stále přítomen a je obvykle pozorován malým světlem na displeji přístroje, které zůstává zapnuté, spotřebovává energii nebo malé množství baterie.

Stand by je také používán v podnikatelském prostředí, aby určil, že projekt nebo funkce je pozastavena, čeká na schválení nebo prostě vznikne nějaká jiná priorita, což znemožnilo pokračování procesu nebo projektu.

Postav mě

V angličtině znamená výraz „stát se mnou“ nebo „zůstat po mém boku“. Je to populární výraz v oblasti hudby.