Etika ve filozofii

Co je etika ve filozofii:

Etika ve filozofii je studium morálních záležitostí, způsob bytí a jednání lidských bytostí, stejně jako jejich chování a charakter. Etika ve filozofii se snaží zjistit, co motivuje každého jednotlivce jednat určitým způsobem, odlišuje i to, co je dobré a špatné, a zlo a dobré.

Etika ve filozofii studuje hodnoty, které řídí mezilidské vztahy, jak se lidé staví do života, a jak spolu koexistují. Termín etika pochází z řečtiny a znamená "to, co patří k charakteru." Etika se liší od morálky, protože morálka souvisí s pravidly a normami, zvyky každé kultury a etika je způsob, jakým lidé jednají.

Pro klasickou filosofii studovala etika způsob, jak hledat soulad mezi všemi jedinci, způsob, jak žít a žít s ostatními lidmi, aby každý z nich hledal své zájmy a všichni byli spokojeni. Etika v klasické filosofii zahrnovala mnoho dalších oblastí znalostí, jako je estetika, psychologie, sociologie, ekonomie, pedagogika, politika a tak dále.

S celosvětovým růstem a začátkem průmyslové revoluce se objevila etika v současné filosofii. Několik filozofů takový jako Socrates, Aristotle, Epicurus, a jiní, snažil se studovat etiku jako oblast filozofie, která studovala normy společnosti, chování jednotlivců a co dělá je vybrat si mezi dobrem a zlem.