Následujte

Co je sledování:

Následovat je výraz v angličtině, který znamená doprovázet nebo sledovat . Když někdo provede následnou kontrolu, znamená to, že provádí hodnocení něčeho, co již bylo provedeno, aby získal odpověď.

Pojem navazování je velmi obsáhlý, protože to znamená doprovod k něčemu, nějaké osobě nebo situaci. Například, v kontextu medicíny, po konzultaci a indikaci léčby pro pacienta, může lékař vás znovu odkázat na sledování a zjistit, zda má léčba požadovaný účinek.

Následná činnost je v obchodních a nákupních oblastech společností velmi běžná.

Například v obchodní oblasti organizace je to tehdy, když zaměstnanec prodává produkt, a po určité době, která se může pohybovat v rozmezí od jednoho týdne do měsíce, zavolá zákazníka, aby zjistil, zda jsou spokojeni a jak to dělají. použití výrobku.

V případě prodeje jsou následnými činnostmi úkoly sledující navázání vztahu mezi společností a zákazníkem, což umožňuje také zhodnotit míru jejich spokojenosti.

Následným krokem je pokračovat v podnikání a profesionální vztah v oblasti nakupování je také poměrně běžný postup. Zaměstnanec tohoto oddělení vyzývá své dodavatele, aby pochopili termín dodání, spokojenost se službou a tak dále.

Tisková mluvčí v tiskové kanceláři navazuje na navázání příznivého vztahu s prvky médií s cílem usnadnit jejich práci v budoucnu.

Další informace o:

  • Tisková kancelář