Ultra Petita

Co je to Ultra Petita:

Ultra petita je, když soudní rozhodnutí přesahuje rámec zamýšlené žádosti. Ultra petita znamená nad rámec požadavku, je to termín z latiny, který se používá v oblasti procesního práva k tomu, aby na žádost udělil něco více.

Ultra petita nastane, když soudní rozhodnutí zkoumá, co bylo v daném případě zpochybněno. Obecně platí, že věty uvádějí pouze žádost, která byla původně podána v petici, pokud jde nad rámec skutečností, o něž byly podány žádosti, nazývá se to extra petit), když je to oceněno nad rámec toho, co bylo požadováno, označeno ultra petita, a kdy přestane projevovat žádost se nazývá citra petita.

Ultra petita se liší od extra petity, protože mají odlišný charakter. V ultra petita, soudce poskytuje nad rámec toho, co bylo požadováno, ale v případech stejné povahy, a na extra petita, co je požadováno, může být ve větším nebo menším počtu, ale s rozdílnou povahou.

Příkladem ultra petity je situace, kdy soudce v konkrétním případě rozhoduje o zrušení smlouvy ao větší náhradě materiálních a morálních škod a pouze žalobce byl požádán o zrušení. V tomto případě analyzovaný rozsudek překročil rámec toho, co bylo požadováno.