Dědičnost

Co je dědičnost:

Dědičnost se skládá ze souboru procesů souvisejících s přenosem genetických charakteristik mezi jednotlivci, tj. Fyzických a psychických aspektů, které jsou přenášeny z předků (rodičů) na jejich potomky (děti).

Dědictví, také známé jako genetické dědictví, zajišťuje, že genetické faktory jsou přenášeny reprodukcí živých věcí.

Všechny genetické informace jsou přítomny v genech, které zase tvoří DNA jedinců, představující jedinečné vlastnosti a sdílené mezi předky a potomky.

Existují dva typy dědičnosti: konkrétní a individuální. První se týká všech faktorů, které jsou společné pro určitý druh. Druhá se týká genetických činitelů zodpovědných za jednotlivé vlastnosti.

Díky specifické dědičnosti se tak rodíme jako lidské bytosti (naše druhy), a díky individuální dědičnosti prezentujeme aspekty podobné těm našich rodičů.

Kromě genů jsou chromosomy a DNA protagonisty v procesech přenosu genetických vlastností mezi bytostmi.

Viz také význam chromozomů.

Genetika a dědičnost

Dědictví je jedním ze základních pojmů genetiky, oblasti vědeckého studia, která se omezuje na studium biologických jevů souvisejících s genetickým dědictvím.

Zjistěte více o významu Gene.

Principy dědičnosti

  • Geny, kde jsou genetické informace uchovávány, rodiče předávají svým dětem, aby si vyvinuli své vlastnosti;
  • Geny jsou přenášeny přes gamety (spermie a vejce);
  • Všechny genetické informace jsou přítomny v gametách;

Viz také význam DNA.