Futile

Co je Futile:

Futile je něco, co je bez zájmu, které nemá žádnou hodnotu, ani žádnou důležitost; frivolní Márnost může také být používána charakterizovat lidi, obvykle v pejorative, nebo negativní smysl.

Futile může být používán označit marné místo, marný obchod, předmět nebo dokonce marný televizní program, který znamená, že to přidá nikoho, agreguje nic, a má žádné znalosti.

Tam je také marný člověk, který je jednotlivec, který obvykle nemá žádné přátele, protože ve všech rozhovorech osoba nikdy, nebo téměř nikdy, přidává něco pozitivního, přináší nějaké znalosti nebo učení. Márním člověkem je ten, kdo dává důležitost lehkým věcem, obvykle drahým věcem, předmětům a módním oděvům, a každý je kolem něj obvykle znám jako marný.