Plankton

Co je plankton:

Plankton je jméno dané klastru drobných organismů, které žijí rozptýlené čerstvou nebo mořskou vodou, integrující vodní ekosystém. Plankton může patřit k živočišné i rostlinné říši (fotosyntetizující).

Tyto bytosti nemají lokomoční schopnosti, proto se jejich přeprava provádí například prostřednictvím vodních proudů.

Tyto drobné živé věci hrají v potravinovém řetězci důležitou roli, protože jsou zdrojem potravy pro různé ryby a jiné vodní živočichy.

Etymologicky, slovo plankton pochází z řeckých plagktós, který může být překládán jak “errant” nebo “nestálý”.

Fytoplankton a zooplankton

Skupiny planktonu tvořené planktonovými řasami a sinicemi se nazývají fytoplanktony a podobně jako ostatní rostliny produkují fotosyntézu.

Fytoplankton má ještě další důležitou roli v udržování života na Zemi: v produkci kyslíku. Velká část tohoto plynu, nezbytného pro živé věci, je vyrobena například planktonem žijícím v oceánech, řekách a jezerech.

Malá zvířata, jako například drobní korýši a larvy hmyzu, jsou klasifikována jako zooplankton .

Zooplankton je stále klasifikován podle doby, kdy žijí jako plankton. Například bytosti, které v tomto stavu vždy žijí, se nazývají holloplankton nebo trvalý zooplankton . Ty, které procházejí pouze fází, jako je plankton (například larvy hmyzu), jsou známé jako meroplánkton nebo dočasný zooplankton .