DDD

Co je DDD:

DDD je zkratka pro přímé dálkové vytáčení. Jedná se o systém automatického telefonního spojení mezi různými národními městskými oblastmi.

DDD je dvoumístný kód, který identifikuje hlavní města v zemi a musí být přidán k telefonnímu číslu spolu s kódem operátora.

Chcete-li uskutečnit dálkové hovory, musíte dodržet následující pořadí:

0 + kód operátora + směrové číslo země + telefonní číslo

Další akronymy týkající se telefonního hovoru jsou:

  • DDI (mezinárodní přímá volba)
  • DDC (Direct Dialing to Charge, musíte vytočit číslo 90 na začátku sběru hovorů, nahrazení počáteční nuly)
  • DDR (Direct Dial to Extension, přímé připojení k pobočkové ústředně)