Odbornost

Co je odbornost:

Odbornost je francouzské slovo, které znamená zkušenosti, odborné znalosti, odborné znalosti . Skládá se ze souboru dovedností a znalostí osoby, systému nebo technologie .

Odborné znalosti jsou znalosti získané na základě studia předmětu a schopnosti aplikovat tyto znalosti, což má za následek zkušenosti, praxi a rozlišení v této oblasti. Vztahuje se k dovednostem a schopnostem něco vykonávat.

Na trhu práce lze odbornost považovat za synonymum know-how . Například, "technologické znalosti společnosti budou exportovány." Je to forma uznávání kompetencí společnosti v této oblasti.

Výsledkem znaleckého posudku nebo odborných znalostí je také odbornost .

Odbornost je charakteristická pro odborníka, osobu, která se stává odborníkem v dané oblasti, vyniká svou dovedností a schopností vykonávat práci. Expert je expert, expert, člověk, který má znalosti o určité věci. Je to někdo s mnoha zkušenostmi a praxí, a proto je považován za způsobilý vyjádřit svůj názor na základě svých znalostí.