Muamba

Co je Muamba:

Muamba byl termín používaný k označení krádeže zboží z lodí ukotvených v přístavech nebo v celních skladech. Muambas jsou kontrabandové předměty s nízkou kvalitou a často starými věcmi.

V Brazílii je muamba žargónem spojeným s pašováním zboží, ale lze ho použít i tehdy, když si lidé kupují předměty ve velkém množství, předměty nízké kvality nebo nízké ceny, které se nazývají pejorativně muamba. Osoba, která kupuje, přepravuje a prodává muambu, se nazývá muamba. V Brazílii je hlavním vstupním bodem Paraguaye Paraguay, protože existuje jen velmi málo celních omezení a výrobky mají mnohem nižší ceny než Brazílie.

Tam je také typické jídlo z angolské kuchyně zvané Kuřecí Muamba, a je jedním z nejoblíbenějších pokrmů v zemi.