Tribal

Co je Tribal:

Tribal je termín spojený s kmenem. Kmen je skupina lidí seskupených podle společné kultury, jazyka, historie a zvyků. Každý kmen má své vlastní zvyky: tanec, zpěv, hudební nástroje, rituály, řemesla, malby a další prvky, které jsou považovány za příslušníky kmene. Existuje několik pojmů týkajících se kmene, například kmenový zvuk, kmenová řemesla, kmenová malba atd.

V indiánských kmenech, obrazy na těle obvykle ukážou společenské postavení obsazené členem kmene. Geometrické a abstraktní návrhy těchto obrazů inspirovaly tvorbu tetování vybraných muži a ženami po celém světě. Pro Maoris, domorodce Nového Zélandu, tetování bylo děláno na hlavě a mělo silný význam, protože oni ukazovali společenskou úroveň každého muže. Tribal tetování se vyvinuly a každý výkres může mít více významů. V některých případech jsou kmenové motivy vybírány pouze pro krásu a tajemství, které reprezentují.

Kmenové války

Tribal wars je název online hry, kde si účastníci mohou vytvořit malou vesnici a využít strategie k dobývání nových vesnic a rozšiřování své domény.