Diplomová práce

Co je to práce:

Práce je tématem, tématem, objektem . Jedná se o návrh, který někdo prezentuje, aby ho někdo projednal a obhajoval na základě určitých hypotéz nebo předpokladů. Z řecké "teze" to znamená "návrh".

Termín "v tezi" znamená "obecně", "podle toho, co se předpokládá", "v zásadě", "teoreticky".

Disertační práce

Disertační práce je akademická práce formulovaná ve vyšších školách, která má být bráněna na veřejnosti, pro skupinu lékařů, jako podmínka pro získání doktorského titulu.

Akademická práce je přístupem jediného tématu, výsledkem výzkumu v oblasti, ve které se nachází, zpracované podle konkrétní metodiky.

Výzkum akademické práce může být teoretický, oborový, dokumentární, experimentální, historický nebo filozofický. Musí představovat a řešit problém tím, že prokáže hypotézy formulované jako důkaz faktů, které vždy dodržují logické úvahy.

Disertační práce musí prezentovat pokrok ve vědecké oblasti, ve které se nachází. "Diplomová práce" je publikace vědecké práce.