Povědomí

Co je to povědomí:

Povědomí znamená kvalitu toho, co je vědomé, pozorné, varované. Jedná se o anglický termín, odvozený od vědomostí, což znamená mít poznání nebo vnímání něčeho. Povědomí je kvalita ostražitosti, uvědomování si všeho, co se kolem vás děje.

Awarness může být používán jak adjektivovat osobu, tak odkazovat se na určitou společnost nebo kulturu, ukazovat jak hodně tito lidé, nebo tato skupina, mají znalosti o jistých předmětech, jevech nebo objektech.

Povědomí je také používáno v marketingu, jako strategie měření vnímání spotřebitele, a vědět, jaké jsou jeho oblíbené značky a které vnímá nejvíce na trhu. Povědomí se objevuje v marketingovém výzkumu, kdy lidé musí říkat obchodní značky určitého typu výrobku, například značky čokolády.