SMS

Co jsou SMS:

SMS je zkratka pro službu krátkých zpráv, která v portugalštině znamená službu krátkých zpráv .

SMS je služba široce používaná pro odesílání krátkých textových zpráv prostřednictvím mobilních telefonů. Je to rychlý a efektivní servis. V procesu odesílání uživatel zadá zprávu na určeném místě mobilního telefonu, vloží číslo osoby, která zprávu obdrží, a kliknutí.

V Brazílii, služba je také známá jako "torpédo", a byl používán pro více než deset let. Prostřednictvím tohoto komunikačního prostředku, s použitím redukovaných textů, bylo mnoho slov zkráceno a jeho slovní zásoba byla vlastní. Ex: tb = také, bm = dobrý, cv = you, hj = dnes, mimo jiné.

SMS je služba dostupná jak na mobilních telefonech, tak i přes internet, a může být posílána z libovolného místa na světě, bez ohledu na to, zda je mobilní operátor, kde se osoba nachází, jedním z nejpoužívanějších komunikačních prostředků dnes. sociálních sítí.

SMS je služba, která výrazně usnadňuje životy několika lidí, protože je to levnější a účinnější prostředek komunikace než telefonování. SMS je také používána jako synonymum pro jakýkoli typ použité malé zprávy, včetně e-mailů.