Fitness

Co je Fitness:

Fitness je slovo anglického původu a znamená " být v dobrém fyzickém stavu ". Termín je obvykle spojován s praxí fyzické aktivity a odkazuje na dobrou fyzickou kondici nebo fyzickou a duševní pohodu.

Slovo je tvořeno od spojení “ fit ” (jeden z významů je “dobrá forma”) a “ ness ”, přípona, která transformuje adjektiva do podstatných jmén, označovat stát, podmínka (např. “ Štěstí”, který \ t znamená „štěstí“).

Proto fitness znamená vytrvalost nebo stav těla, který funguje efektivně ve všech každodenních činnostech a zůstává zdravý.

Termín fitness je také přeložen jako fitness, termín používaný v biologii určovat schopnost organismu přežít a reprodukovat v jeho prostředí, přenášet jeho gen k následujícím generacím, k jeho potomkům.