De borest

Co je De borest:

De borest je slang, který znamená " hloupý ". Slang se používá k označení současného stavu jednotlivce, který je bez zaměstnání a svobodně přijímá pozvání nebo vykonává jakoukoliv činnost. Může charakterizovat situaci nebo osobu.

Charakteristiky „nudné“ osoby jsou: přítel, společník pro všechny hodiny, tichý, temperamentní a vždy vyjadřující pozitivní postoj, který má pravdu se životem.

Výraz "de borest" lze také použít jako kladnou odpověď na výzvu nebo žádost. Například: "Po škole budeme mít film?" "Krása, ta nudná!"

Pravobok

Boreste je pravá strana lodi, pro kterou se z hoopoe dívá na příď. V 1884, brazilské námořnictvo přijalo tento termín místo pravoboku, tak, v lodi je manévrovací hlasy, to se vyhnulo zmatku s portem.