Žák

Co je Pupilo:

Pupilo je termín odvozený z latiny " pupillu ", jejíž význam je "osiřelým dítětem". To je termín používaný odkazovat se na orphaned dítě nebo dospívající, který je v péči opatrovníka.

Termín byl zobecněn, aby určil dítě nebo mladého člověka, kterého si někdo zvolí, aby byl nějakým způsobem chráněn. V těchto případech může být osvojené dítě, nevlastní dcera nebo dokonce kmotr nebo synovec nazýván "žákem".

Slovo žák také označuje studenta, studenta nebo studenta, který se učí vyučování učitele nebo učitele. Například termín "žáci armády" označuje studenty vojenského zařízení.

V obrazovém smyslu je slovo žák používáno ve smyslu "chráněné". Určuje učeň, který je sponzorován profesionálem, který si přeje sdělit své znalosti o určitém umění nebo profesi.