Láska

Co je láska:

Láska je pocit náklonnosti a projevu náklonnosti, která se rozvíjí mezi bytostmi, které mají schopnost ji demonstrovat.

Láska motivuje potřebu ochrany a může se projevovat různými způsoby: mateřskou nebo otcovskou láskou, bratrskou láskou (bratrská láska), fyzickou láskou, platonickou láskou, láskou k životu, láskou k přírodě, láskou ke zvířatům, nezištnou láskou, láskou k sobě samým a tak dále.

Etymologicky, termín “láska” vznikl z latiny “ láska ”, slovo, které mělo právě stejný význam jak v současnosti: cit lásky, vášeň a velká touha.

Definování, co je láska, není snadný úkol, protože pro každého člověka může láska představovat něco jiného. Zde je 7 filozofů, kteří definovali lásku epickým způsobem.

Fyzická láska nebo Eros představuje lásku mezi páry, pocit, který zahrnuje silné afektivní spojení a obecně sexuální spojení.

Obvykle je symbolizován kresbou srdce a amor je mytologická postava, která ztělesňuje lásku.

Láska způsobuje nadšení pro něco a zájem o to, co dělá dobře, například láska k přírodě nebo láska ke zvířatům.

Láska k Bohu nebo láska ke Kristu demonstruje náboženské spojení, pocit oddanosti a uctívání.

Tento typ lásky známý jako agape, to znamená, že je bezpodmínečný, jedinečný a nelze ho přesně popsat. Boží láska je velením v mnoha náboženstvích, nejen křesťanských.

Láska je také jedním z nejdůležitějších témat různých forem umění. Seznamte se se 7 uměleckými díly, ve kterých je hlavním tématem láska.

Mnoho lidí vyjadřuje své nejhlubší pocity prostřednictvím milostných zpráv, milostných prohlášení nebo milostných básní, které jsou sdíleny se zvláštními lidmi.

Někdy je akce nebo obraz více než tisíc slov. Chcete-li vidět, podívejte se na význam lásky ve 20 obrazech.

Láska má také společenskou roli, podněcuje další akce a pocity, jako je solidarita.

Zakázaná láska se stane, když dva lidé nemohou být spolu, když vztah mezi nimi není povolen.

Případ zakázané lásky je případ Romea a Julie, protože jejich rodiny byly soupeři. Zakázané lásky jsou často nejvyhledávanější.

Láska je populární termín pro člověka, který je okouzlující, milý, milý a osobní. Termín může být používán jako přídavné jméno "dítě je láska" nebo vokální "láska, jsem tady".

Existují různé definice a typy lásky, které se liší v závislosti na lidech a okolnostech. Některé příklady žánrů lásky jsou:

  • Platonická láska
  • Pravá láska
  • Bratrská láska
  • Bezpodmínečná láska
  • Vlastní láska