Oitão

Co je Oitão:

Buď se rozumí boční stěna budovy nebo hranice mezi bočními stěnami dvou domů tvořících uličku mezi nimi. To je také slovo používané ve slangu termín pro. 38 revolver ráže.

Ve stavebnictví má oitão stále stejný význam jako štít nebo štít. U konstrukcí se sedlovou střechou představuje trojúhelníkovou část nad vložkou (také označovanou jako pravá ruka). Je to část, kde je podkroví.

V brazilském slangu, oitão (a varianty “3oitão”, “tři-oitão” nebo “trezoitão”) jsou slova používaná bandity nebo policisty když oni se odkazují na jeden z nejvíce populárních střelných zbraní v Brazílii: ráže 38 revolver. zbraň vytvořená americkou společností Colt a zahájená v roce 1873.

Oitão již byla jednou z nejpoužívanějších zbraní brazilské policie. V roce 2011 nahradila vojenská policie São Paulo tradiční revolver 38 ráže poloautomatickou pistolí o rozměru 40 gauge.