Laic

Co je laik:

Layman znamená jednotlivce s malou nebo žádnou znalostí daného tématu, například „laiků počítačů“.

Význam má svůj původ v náboženském prostředí, když odkazuje na člena, který nemá dostatečné znalosti pro určité funkce v náboženské organizaci, ke které patřil.

V katolické církvi jsou laici křesťané, kteří nejsou součástí kléru, tj. Nejsou ustanoveni ani součástí církevní hierarchie, ale aktivně se účastní činností souvisejících s církví.

Termín "laik" pochází z latinského " laicus ", jehož původ pochází z řeckého " laikós ". To je synonymem pro "lež" nebo "lež", to znamená, že nepatří ani nepodléhá žádnému náboženství. Například: laické nebo laické vyučování.

Posoudit soudce

Z právního hlediska se „laickým soudcem“ rozumí jednotlivec, který nemá magisterský titul, ale má funkci pomoci spravedlnosti. Laický soudce může například vést smírčí jednání, připravit proces soudního řízení a dokonce navrhnout rozsudek. Všechny návrhy však vyhodnotí soudce.

V trestním právu nemá laický soudce rozhodovací pravomoc a je mu zabráněno v přijímání trestu a tato funkce spadá na soudce. Termín laik označuje, že jednotlivec nemá znalost magistratury.