Člověk

Co je člověk:

Člověk je slovo pocházející z latiny humanus a označuje to, co je relativní s člověkem jako druhem. Lidská bytost se odlišuje od ostatních zvířat tím, že jedná s racionalitou. Má velkou duševní schopnost a schopnost vyvíjet nástroje a získávat znalosti. Antropologie je věda, která studuje lidstvo, jeho chování, kulturu a vývoj.

Termín člověk je také používán jako adjektivum s významem druhu nebo velkorysý, rozumět nebo tolerantní. To je termín široce použitý charakterizovat lékařské profesionály a jejich vztah s pacienty. Lékaři, kteří léčí své pacienty se speciální péčí, kteří pozorně naslouchají a řídí léčbu nejpříjemnějším způsobem, jsou kvalifikováni jako lidé.