Přál bych si

Co je Oxalá:

Oxalá je portugalské slovo používané jako přikázání k vyjádření touhy po něčem, co se má stát. To je synonymum pro “ vzít ” nebo “ chtít boha ”.

Slovo má svůj původ v arabském výrazu v šaa Alláha, jehož význam je "Bůh ochoten". Ve španělštině měl podobný vývoj a dal svah slovní naději, s přesně stejný význam jako oxalá v portugalštině.

Oxalá v Umbandě

Oxalá je také jméno jednoho z nejdůležitějších orishas afro-brazilské kulty, takový jako candomblé. Je to androgynní božská entita, která představuje energie stvoření přírody a zosobňuje nebe. Kult oxalá se obvykle děje v pátek a mnoho lidí ho vnímá jako reakci na katolickou oddanost našemu Pánu Bonfimu, který představuje důležitou náboženskou tradici v Bahii.

Podle víry, funkce vytvoření a reprodukce jsou přisuzovány této orixá. Toto je význam slova v básni “můj otec Oxalá” Vinícius de Moraes to dalo svah písni v partnerství s Toquinho.