Trasa cesty

Co je to Itinerář:

Itinerář znamená definici trasy, po které se má jet. Například městská autobusová společnost při definování trasy určité linky označuje všechny autobusové zastávky od začátku do konce linky. Toto se nazývá itinerář.

Turistický itinerář popisuje zajímavá místa, která by měl turist navštívit. Pro každý typ aktivity můžete definovat konkrétní trasy. Například gastronomická trasa bude zahrnovat místa, kde se nacházejí typické pokrmy regionální gastronomie. Dalším příkladem jsou průvodci, kde v určité turistické oblasti je vyznačena trasa, na které je definováno několik zajímavých míst.

Prostřednictvím Map Google je velmi jednoduché definovat trasu v několika částech světa. Údaj o místě odjezdu a zamýšleném cíli je dostačující, aby bylo možné navrhnout trasu s užitečnými informacemi pro ty, kteří cestují pěšky, autem nebo veřejnou dopravou, včetně uvedení vzdálenosti a výpočtu času, který bude na tuto trasu stráven.