Sion

Co je to Sion:

Sion (Sion v portugalštině a Tzion v hebrejštině) má biblický význam zaslíbené země . Zpočátku to bylo jméno vrchu v Jeruzalémě, v němž bylo postaveno město krále Davida. Hora Sion přišla označit zaslíbenou zemi nebo samotný Jeruzalém.

Biblický význam jména Zion je používán v náboženstvích takový jako křesťanství, který Zion věří být posvátná země určená pro věřící po Armageddon.

Pro následovníky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Sion místem, které je přislíbeno svatým, aby přebývali s Kristem během tisíciletí.

Sion je také jméno smyšleného města filmu Matrix. Zion by byl posledním lidským městem na planetě Zemi, s tisíci spících lidí, kultivovanými vědomými stroji a uvězněnými ve virtuálním světě zvaném Matrix. Mezi lidmi a stroji existuje nekonečná válka a umělé formy života, které se snaží chránit tajemství Matrixu. Posláním posádky je chránit město Zion a osvobodit člověka od Matrixu.