Empirické znalosti

Co je empirické znalosti:

Empirické znalosti jsou výrazem, jehož významem jsou znalosti získané pozorováním . Je to forma poznání vyplývající ze zdravého rozumu, někdy na základě zkušeností, bez nutnosti vědeckého důkazu.

Na základě empirických poznatků může být známo, že daná akce vyvolává reakci, aniž by však věděla, jaký mechanismus trvá od akce k reakci. Příkladem toho bylo po staletí poznání, že pustil předmět, spadá, dokud nenajde něco, co by ho mohlo udržet, ještě než je známa teorie gravitace.

Vnímání empirických poznatků získaných naivně, pouhým pozorováním a na základě jednoduchých dedukcí je někdy náchylné k chybám. Například, po mnoho století to bylo přijímáno jako ovoce empirických znalostí že slunce se točilo kolem Země a věda později přišla ukázat, že, na rozdíl od toho, co naše vnímání může naznačovat, to je ve skutečnosti Země to se točí kolem slunce.

Další typy znalostí jsou: vědecké poznání, teologické znalosti, filozofické znalosti atd.