Resignify

Co je Resignify:

Reignign je tranzitivní sloveso, které charakterizuje akci přisuzování nového významu něčemu nebo někomu .

To je příbuzné procesu re-signification, metoda neurolinguistics, která dovolí lidem dávat nové významy k životním událostem, od jejich změny ve vnímání světa.

V psychologii je tento proces opětovného značení velmi běžný v tom, že využívá různé techniky k tomu, aby lidé změnili své vnímání života a jednali způsobem, který jejich postoje přispívají k příjemnějšímu světu. A to je možné pouze od okamžiku, kdy mohou změnit význam něčeho, čeho už bylo dosaženo, takže se mohou změnit i odpovědi a jejich vlastní chování.

Resignifikace je důležitým prvkem tvůrčího procesu, kdy schopnost připsat nový význam společné události je užitečná a poskytuje lidem radost.

Například v oblasti komunikace má akt opětovného označení velmi odlišné významy v závislosti na kontextu, ve kterém se projevuje. Normálně, z kulturního re-signification, například, nové funkce a výklady mohou být přičítány uměleckým dílům, hudbě, filmům, etc.

Sloveso refignify může být nahrazeno synonyma jako redefine, transform, transmute atd.