Hilary

Co je Hilário:

Hilario označuje situaci nebo komickou osobu, velmi zábavnou a způsobuje mnoho smíchů. Například: “to bylo veselé vidět dívčí reakci během strany.” To je termín odvozený z latiny hilaris, pocházet z řeckého hilaros (znamenat živý, živý).

Film, hra, událost nebo konverzace mohou být veselé, když představují neobvyklé, zábavné a smíchové situace. Například: "Monologue byl veselý, nikdo v publiku nemohl zadržet smích."

Veselý jedinec je obvykle komický, zábavný, vtipný a náchylný k vytváření veselých situací, kdy lidé nezůstávají lhostejní, obvykle reagují s mnoha smíchy.

Význam veselý se týká také nitě. V anatomii, vlákno orgánu je bod vložení nádoby do žlázové tkáně a v botanice, hilo znamená bod připojení semena k funiculus.

Hilary je stále vlastní jméno osoby.