Nedbalost

Co je to nedbalost:

Nedbalost je ženské jméno, které v závislosti na kontextu může mít několik významů. Z latiny "zanedbané", která vyjadřuje nedostatek péče, nepozornosti nebo lenost.

Nedbalost znamená nedbalost, neopatrnost, nedostatek horlivosti, nedostatek aplikace při plnění daného úkolu a nezodpovědné jednání při závazku.

Nedbalost znamená nepozornost, pohrdání, opovržení. Jedná se o akt odpisování, nedávání něčeho jeho dlužné hodnoty.

Nedbalost je také důkazem lenosti, nečinnosti a setrvačnosti, je nedostatek iniciativy.

V právní oblasti je zanedbávání úkonem opomenutí nebo zapomenutí něčeho, co by mělo být řečeno nebo učiněno, aby se zabránilo tomu, že to způsobí zranění nebo poškození ostatním.

Nedbalost, nedbalost a zanedbání povinné péče

Nedbalost není synonymem nedbalosti nebo zanedbání povinné péče. Zatímco zanedbávání je aktem vynechání, nečinnosti, nečinnosti, bezohlednosti je jednáním spěšného jednání, není ani měřeno ani mírné.

Neodborným praktikováním je nedostatek schopnosti vykonávat určité úkony, které vyžadují určité znalosti v dané oblasti, například při řízení bez řidičského průkazu je praktikováno zanedbání povinné péče.