Biografie

Co je to životopis:

Biografie je psaná historie života určité osoby. Slovo má etymologický původ v řeckých termínech bios, to znamená "život" a graphein, to znamená "psát".

Biografie je popis jednotlivých faktů života člověka a může obsahovat fotografie, které svědčí o událostech. Jedná se o dokument, který zobrazuje trajektorii života osoby s přesnými údaji, včetně jmen, míst a termínů hlavních událostí.

Jako literární žánr, biografie je vyprávění o historii života osoby nebo charakteru, obvykle ve třetí osobě. Již autobiografie je, když autor vystavuje svou vlastní historii v první osobě.

Základní struktura životopisu obvykle zahrnuje úvodní prezentaci protagonisty (úvod), popis hlavních skutečností, které dělají historii (vývoj) a závěrečnou část subjektivního charakteru (závěr).

Obecně platí, že biografie veřejných osobností, které jsou uznávány po celém světě, jako jsou politici, spisovatelé, vědci, sportovci, umělci nebo lidé, kteří významně přispěli k světu, jsou vyrobeny.

Často biografie, obzvláště osobností, mohou způsobit kontroverzi tím, že prozradí neznámá fakta dokonce vlastní rodiny.