Legacy

Co je Legacy:

Dědictví je ustanovení učiněné v vůli ve prospěch jiné osoby, je zanechat něco, hodnoty nebo ne, jiné osobě, a pochází z latiny, legatus. Dědictví je také někdo kdo jde na zvláštní misi, reprezentovat papeže .

Z právního hlediska, v oblasti dědického práva, je dědictví, když je majetek, nebo několik aktiv, ponecháno někomu jinému než dědicům, když původní vlastník zemře, takže zanechá celé nebo část svého odkazu někomu jinému, které mohou být rodiny nebo ne. Tato osoba je známá jako legát. Odkaz je vždy ponechán ve svědectví, takže bude existovat legitimní posloupnost objektů nebo peněžní částka.

Odkaz může být něco nevýznamného. Římská říše například zanechala silné kulturní, jazykové dědictví, které dnes v mnoha společnostech stále existuje. Dalším příkladem nehmotného dědictví je intelektuální dědictví zanechané různými filosofy a mysliteli minulosti.

Dědictví je také když vláda jedné země se připojí k jinému, pro zvláštní misi, je dočasný úkol, mimořádný charakter.