Ohmy

Co jsou Ohmy:

Ohmy, reprezentovaný řeckým dopisem omega, a je elektrický odpor, jednotka měření uznaná SI (mezinárodní systém jednotek). Ohmy jsou vztah mezi napětím voltu a proudem ampéru.

Vodivý nebo izolační prvek, který má elektrický odpor 1 ohm, způsobí pokles napětí 1 volt na každý 1 amp, který jím projde. Termín ohms je pocta matematikovi a fyzikovi jménem Georg Simon Ohm (1787-1854), který objevil matematické vztahy, které zahrnují rozměry vodičů a elektrických veličin, čímž vytváří tzv. Ohmův zákon.

Chcete-li pochopit impedanci ohmů, které se používají ve zvucích automobilů a v jakémkoli reproduktoru, stačí připojit 4 ohmy v sérii, že impedance stoupne na 8 ohmů, takže zvuk vychází z nízkých hodnot, pokud se zapne na 8 ohmů, pak se zvuk ozve v dobrém objemu.