Předpověď

Co je prognóza:

Prognóza je výrazem anglického jazyka, který v závislosti na použitém kontextu může mít několik významů. Je to ženské jméno dvou rodů a také sloveso:

1 - predikce, proroctví a prognóza;

2 - prevence, premysace a prozřetelnost;

3 - projekt, plán a kalkulace;

4 - předvídat, předpovídat a předpovídat;

5 - předem premyslená, preventivní a "kalkulační";

6 - návrh a plán.

Prognóza je výraz používaný v oblasti finančního řízení společností. Koncept prognózy, nazývaný také „revidovaný rozpočet“, je metodou prognózování, analýzy a revize rozpočtu na základě současné situace společnosti, ale v závislosti na volatilitě trhu se tato prognóza může změnit. Proto je učení se k identifikaci a přizpůsobení se novým variantám návrhem prognózy.

Předpověď počasí znamená "předpověď počasí". Je to výraz, který používají klimatické agentury, aby předpovídali změny počasí, jako je počasí, předpověď sněhu, předpověď vln, cyklon atd.