Bio

Co je to Bio:

Bio znamená "život", termín řeckého původu používaný ve slovech, které mají určitý vztah k živé bytosti. Několik slov používá předponu “bio”, takový jako: biologie, biologická rozmanitost, biomedicína, biotechnologie, biografie, etc.

Biologie

Biologie je věda, která studuje živé bytosti, od molekul, virů a bakterií, až po zvířata, která je spojuje s okolím, její strukturou, složením, vývojem a dalšími faktory.

Biodiverzita

Biodiverzita je rozmanitost živé přírody, kvantity a variability druhů živých bytostí, chápaných prostřednictvím studia druhů, populací, ekosystémů, komunit, mimo jiné. Biodiverzita se liší podle např. Regionu, klimatu nebo země. Je to důležitá oblast studia, zejména s rizikem vymírání rostlinných a živočišných druhů.

Biomedicína

Biomedicína je věda, která studuje a zkoumá všechny předměty mezi biologií a medicínou, se zvláštním věnováním výzkumu lidských nemocí, jehož cílem je určit příčiny, diagnózy, léčbu, prevenci atd. S nadstandardním kurzem Biomedicína může odborník pracovat v laboratořích, nemocnicích, experimentálních výzkumech, klinických analýzách atd.

Biotechnologie

Biotechnologie znamená využití technologie s využitím znalostí o biologických procesech k řešení problémů a produkci užitečného zboží a služeb.

Biografie

Biografie je psaný příběh o historii života člověka. Když autor píše svůj vlastní životní příběh, vytváří autobiografii.