Xereta

Co je Xereta:

Xereta znamená drby . Jednotlivec má charakter toho, že je vždy v souladu s novinkami života druhých.

Je to právě ta osoba, která dává přednost informacím z první ruky nebo zásahu do rozhovorů, které se ho netýkají.

Termín xereta je odvozen od slovesa xeretar s významem čichání nebo vyšetřování. Vztyčený člověk je ten, kdo „strčil nos na všechno“, když hledal zprávy nebo drby, dokonce i nepohodlný.

Sloveso xeretar také znamená plošší, plošší. Člověk přísahá, v tom případě bude lichotit.

Příklady:

"Ta šerifka bude takové chování stále litovat."

"Je to dobře, že chlapec je šerif, jinak bychom dnes nevěděli, že by se obchod zavřel."