Tchê

Co je Tchê:

Tchê je hovorový výraz používaný lidmi gaucho, obzvláště Rio Grande do Sul, stejně jako sousední země takový jako Uruguay a Argentina.

Tchê je výrazem pozdravu a výkřiku, který se používá k označení někoho a má stejný význam jako „tvář“, „společník“, „chlapec“, „přítel“ a další synonyma.

V současné době se výrazy "tri tchê" nebo " ba , tchê" používají k reprezentaci různých situací a emocí.

Příklad: "Bá tche, gratuluji k dobytí!" Nebo "Bá tche, vy jste vstoupil na nohu!"

Pro vznik tohoto výrazu existují dvě verze: jeden z domorodců a druhý ze Španělů.

První z nich pojednává o starověkém domorodém kmeni Patagonia zvaném Mapuche, že když chtěli zavolat ostatním lidem, řekli "che".

Již španělská verze říká, že tento výraz byl vytvořen, aby vyjádřil jakýkoliv pocit úžasu, strachu nebo výkřiku. Pro Španěly to byl způsob, jak apelovat na Boha, ale také na laskavé volání lidí.

S objevem Ameriky, španělští osadníci přinesli tento výraz k koloniím Jižní Ameriky, a jak Rio Grande do Sul je stát, který trpěl s velkým vlivem od sousedních latinských zemí, oni skončili včlenit tchê do jejich slovníku, který je \ t používají lidé všech věkových kategorií.

Objevte také význam dalších interferencí, například Oxente.