Připojeno

Co je připojeno:

Připojeno je minulost anglického slovesa " připojit ", což znamená " připojit, připojit, přidat ". Termín "připojen" je široce používán při komunikaci mezi počítači při odesílání e-mailové zprávy a připojeného souboru. V tomto typu zprávy se často používá výraz " připojený soubor ", což znamená "připojený soubor".

Hlavní pojetí připojených se týká dvou věcí, které jsou přímo spojeny nebo nějakým způsobem spojeny: materiál, protokol nebo formulář připojený k dokumentu, organizace připojená k většímu dokumentu nebo dokonce část připojené stavby další, například místnost s připojenou koupelnou.

Termín může také být používán se odkazovat na dva lidi, kteří jsou velmi připoutaní, kdo být vždy blízko, spojený. Například: "Bude se stále více připoutat k Sarah." Anglická fráze by byla: Bude stále více vázán na Sarah .

Nebyly připojeny žádné řetězce

Anglický výraz "v připojených strunách" znamená doslovně "žádné struny". Často se používá ve vztazích, kde lidé nechtějí odhodlání, aby nebyli uvězněni u nikoho, aby neměli co uvázat nebo uvěznit, aby mohli dělat, co chtějí.

Termín je používán v originálním titulu amerického filmu romantické komedie (2011), překládal se do portugalštiny pro “Sexo sem Compromisso”.