Piegas

Co je to Piegas:

Piegas znamená nadměrný apel na rozruch . Někdy se používá hanlivým způsobem, aby určil někoho, kdo dává velký význam nevýznamným věcem.

Termín corns je obvykle aplikován na extrémně sentimentální osobu, která dostane citový snadno. Jednotlivec, který tráví svůj život naříkal nebo si stěžuje na všechno, co se kolem něj děje, se nazývá tvář. Někdo, kdo se rozptyluje s malými věcmi, představuje směšné postoje a je sebevědomý, může být také vnímán jako šupinatý. Pieguice je postoj nebo akt praktikovaný někým, kdo je považován za mushy.

Knihu, písničku nebo situaci lze také považovat za zmatenou, když mají melodramatický smysl. V náboženském smyslu je jednotlivec, který je velmi zbožný, považován za záhadného a jeho činy jsou charakterizovány jako náboženské posměšky. V angličtině, překlad je pro mushy.

Někdy termín corns je používán charakterizovat romantickou osobu. Tento zmatek může vzniknout v proudu literárního realismu, který kritizoval romantismus pro jeho umělost, se soustředil na představivost as utopickými ideály. Romantický básník vidí realitu prostřednictvím pocitu a emocí.

Dobrým příkladem toho, kdo je zaryty, je postava Tomás de Alencar z knihy "Os Maias" od Eça de Queirós. Postava byla psychologicky charakterizována jako staromódní nebo umělá, symbolizující kašovitý romantismus. Byl básníkem ultra romantismu, mužem bez vad, s velkým a velkorysým srdcem.