Axiom

Co je to Axiom:

Axiomy jsou všeobecně platné nezpochybnitelné pravdy, často používané jako principy při budování teorie nebo jako základ pro argumentaci.

Slovo axiom pochází z řeckých axios, jejichž význam je hodný nebo platný. V mnoha kontextech je axiom synonymem postulátu, práva nebo principu.

Přečtěte si více o významu postulátu.

Axiomatický systém je soubor axiomů, které definují danou teorii a které představují nejjednodušší pravdy, ze kterých jsou demonstrovány nové výsledky této teorie.

Axiomatické systémy hrají významnou roli v exaktních vědách, jmenovitě matematice a fyzice, a výsledky jsou demonstrovány ve více teoriích těchto věd obvykle označených teorémy nebo zákony. Mezi různými axiomy matematiky a fyziky, Euclidovy principy v klasické geometrii, Peanoovy Axiomy v aritmetice, Newtonovy zákony v klasické mechanice a Einsteinovy ​​postuláty v teorii relativity získali pověst.

Axiomatické systémy existují v několika dalších vědách. Například, v teorii komunikace, Paul Watzlawick a kolegové představili axiomy komunikace, kde definují behaviorální účinky lidské komunikace.