Yeshua Hamashia

Co je Yeshua Hamashia:

Yeshua Hamashia znamená Ježíše Krista, Mesiáše.

To je termín v Aramaic, který byl jazyk mluvený Jesus to dalo svah několika jazycích mluvený k tomuto dni. Židé, zejména v Izraeli, stále slovo používají doslovně. Je možné ho najít v Novém zákoně, ale s jiným hláskováním: Yeshu ha Notzri.

Yeshua Hamashia může být také napsán v hebrejštině, což je posvátný jazyk Židů, pravopis je přesně stejný jako aramejština. Jméno Yeshua je také psáno jak Yehoshua, překládal se do portugalštiny pro Joshua. Yeshua Hamashia může být také napsán jako Yeshua Meshiach.

Prohlášení, že Ješua je opravdu původní jméno Ježíše, bylo hodně debatováno, protože bylo hojně používáno ve starověkých civilizacích, včetně Řeků. Existují nebiblické historické záznamy, které dokazují, že Ježíš žil v Izraeli a mluvil aramejsky.