Mezinárodní finanční pomoc

Co je mezinárodní finanční pomoc:

Mezinárodní finanční pomoc je úvěr poskytnutý bankami nebo mezinárodními institucemi nebo dokonce zeměmi jiným externím institucím nebo vládám. Obecně platí, že mezinárodní finanční pomoc nastává, když je země nebo organizace v krizi, poté je zaplacena půjčka s úrokovými poplatky.

V historii již několik zemí potřebovalo mezinárodní finanční pomoc, jako je Portugalsko, Řecko a dokonce i Brazílie, která mnoho let platila svůj dluh MMF za finanční pomoc. Aby MMF schválil podporu, je nezbytné, aby členské státy hlasovaly, ale vzhledem k tomu, že je v zájmu všech členů, aby se světová ekonomika stabilizovala, obvykle není pro tuto finanční pomoc problém.

MMF

MMF je zkratka pro Mezinárodní měnový fond, což je mezinárodní organizace zaměřená na udržení hladkého fungování světové ekonomiky sledováním směnných kurzů a platební bilance. MMF má řadu funkcí, jako je pomoc při řešení finančních problémů zemí, pomoc při rozšiřování obchodu, napomáhání hospodářskému rozvoji zemí a zejména poskytování finanční pomoci členským zemím, které mají ekonomické problémy.