Vitruvianský muž

Co je Vitruvianský muž:

Vitruvian Man je jméno kultovní kresby Leonarda da Vinciho (1452-1519) a představuje klasický ideál rovnováhy, krásy, harmonie a dokonalosti proporcí lidského těla.

Tento obrázek, známý také jako "muž Vitruvius", byl vytvořen inspirací z konceptu vyvinutého římským architektem Marcosem Vitruviem Poliãoem, autorem deseti knih o architektuře ( De Architectura Libri Decem, latinsky).

Kresba ukazuje postavu nahého muže, s otevřenými pažemi a nohama v různých polohách, symetricky. Vitruvian Man také ukazuje koncept tzv. „Božského poměru“, který je založen na dokonalých geometrických obrazcích a matematických rovnicích. V doprovodu ilustrací Da Vinciho následuje text, který je spolu s kresbou považován za kánon proporcí .

Kromě Leonarda da Vinci, jiní umělci také dělali verze na pojetí Man popsal architektem, takový jako Francesco di Giorgio (1439 - 1501), Cesare Cesariano (1475 - 1543), Robert Fludd (1574 - 1637), mezi ostatními.

Vyobrazení Vitruvianského muže Leonardem da Vinci bylo provedeno v roce 1490, v období renesance, kdy byly znovu objeveny klasické texty Vitruvius s grafickým popisem správných měření.

Zjistěte více o významu renesance.

Da Vinciho kresba je v souvislosti s renesancí také filosoficky spojena s antropocentrizmem a stává se symbolem tohoto humanistického konceptu.

Další informace o humanismu.

V současné době je Vitruvian Man of Da Vinci součástí umělecké sbírky Galleria dell'Accademia (Akademie) v italských Benátkách.