Pracovní skupina

Co je to pracovní skupina:

Pracovní skupina je anglický výraz, který v portugalštině znamená pracovní skupinu . Úkol znamená úkol, práci, práci a sílu znamená sílu, úsilí, energii. Je to termín používaný v Brazílii mnoha společnostmi.

Pracovní skupina je výraz, který používají společnosti, když potřebují zaměstnance, aby vykonali urgentní činnost, což je úkol, který musí být dodán co nejrychleji a který bude vyžadovat velké úsilí týmu, který jej provede.

Task Force je termín, který vznikl v námořnictvu Spojených států během druhé světové války. Bylo to jméno určené dočasnému vojenskému útvaru, který byl vytvořen speciálně pro provádění zvláštní a naléhavé mise. Termín je používán dnes pro nejrůznější účely.

Pracovní skupina je také velmi úzce spojena s sledováním cílů konkrétní skupinou lidí, kde nebo skupina je vytvořena pro konkrétní účel, kde je nezbytné, aby se všichni zúčastnění spojili a vyvinuli maximální úsilí k dosažení toho, co chtějí nebo potřebují.